Wilt u ons steunen ?

Financiën

Van het Ministerie van VWS ontvangen wij een bijdragesubsidie voor de coördinatie van onze werkzaamheden. Dit is echter te weinig om onze vrijwilligers structureel goed op te kunnen leiden, te coachen en goed uit te rusten voor hun taak.

Vergoedingen
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning, wel hebben zij recht op vergoeding van functiegerelateerde onkosten. De coördinator heeft een arbeidsovereenkomst.

U kunt ons steunen!
Misschien heeft u onlangs gehoord of gebruik gemaakt van SPTO Vechtdal en draagt u ons werk een warm hart toe. U helpt ons met een éénmalige gift, een periodieke schenking of door donateur te worden. Uw bijdrage, groot of klein, is meer dan welkom! Uw financiële bijdrage komt zo ons werk voor anderen weer ten goede.

Onze coördinator kan u meer informatie verstrekken over hoe u donateur kunt worden.

Mocht u ons werk willen steunen dan kunt u een financiële bijdrage overmaken op:
IBAN: NL09 RABO 0378 9033 30
t.n.v. Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal te Ommen

Ons fiscaal nummer is 81.36.59.620. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

        

 

  SPTO Vechtdal is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen.

 ANBI informatie