Links

Op onderstaande websites kunt u aanvullende informatie vinden die op veel terreinen raakvlakken hebben met onze doelstelling

Informatie

  • Agora - informatie over palliatieve zorg zoals nieuws, ontwikkelingen en adresgegevens van hulpverlenende instanties
  • VPTZ - informatie over vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve en terminale zorg
  • Café Soelaas - het palliatief café van het Vechtdal; de ontmoetingsplek voor lotgenoten, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals

Samenwerking

Wij participeren in het Netwerk Palliatieve Zorg voor onze regio. Daarnaast werken wij intensief samen met o.a.