Nieuws

Wij zijn niet altijd direct in beeld maar als u ons nodig hebt zijn we er wel...

 

 

Corona update
Wij als de Stichting Palliatieve Terminale ondersteuning Vechtdal, hebben onze manier van werken moeten aanpassen aan de huidige 1,5 meter samenleving. Rondom de palliatieve zorg in de thuissituatie volgen wij als organisatie de richtlijnen van het RIVM. Wij nemen op dit moment alleen zorgvragen aan waarbij er  geen sprake is van Corona. Belt u gerust met 1 van de coördinatoren om uw zorgvraag af te stemmen, 06 – 51 93 95 73.

Verleden en heden

Niet in beeld, maar in daad.

Vele jaren prijkten op de achterkant van ons blad “Rondom Dalfsen “ foto’s van hoe het was en hoe het nu is. Niet alleen veranderen beelden in de tijd, maar ook de samenleving verandert; de manier van omgaan met elkaar, de samenstelling van gezinnen, families.

Als je vroeger nieuw kwam wonen op het platteland, voor het gemak noemen we het dorp Dalfsen, nodigde je de buren uit en vroeg aan hen of ze je in moeilijke tijden wilden bijstaan. De zogeheten “Naoberplicht”. Met moeilijke tijden werd bedoeld: geboorte van een kind, bij ziekte, vereenzaming, bij sterven. Maar ook bij vreugdevolle zaken zoals b.v. een bruiloft.
Onze samenleving is inmiddels veranderd. Allereerst worden de mensen veel ouder. Kinderen blijven minder in de buurt van ouders wonen en trekken weg. Ze stichten al dan niet een gezin. Zowel de man als de vrouw werkt. Tijd voor familiebezoek is er weinig, laat staan het zorgen voor ouders die naarmate de leeftijd vordert, eeder meer dan minder hulp nodig hebben. Ook landelijk gezien krijgen we steeds meer berichten over mensen die vereenzamen. Die “Naoberplicht “van vroeger was zo slecht nog niet.
Maar niet alles van vroeger is zaligmakend. Er zijn momenteel zeker instanties die inspelen op deze veranderde samenleving. In het Vechtdal heb je bv. de stichting SPTO Vechtdal. Dat betekent Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal. Deze stichting biedt hulp aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun familie, in het gebied Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Deze stichting is aangesloten bij een landelijke stichting die in het leven is geroepen door oud minister Els Borst. Soms verwijst de huisarts naar SPTO, maar ook vaak thuiszorg, zoals Carinova. Ook als zieke en familie kun je een beroep doen op deze stichting met je hulpvraag. De organisatie kan ondersteuning bieden aan mensen die het alleen niet meer redden thuis. Zoals familieleden die graag wat extra hulp willen, zodat ze de zorg voor hun naasten, die de laatste levensfase graag thuis willen doorbrengen, kunnen volhouden.

Je nodigt je buren nu niet gauw meer uit met het je hulpvraag. Maar als je het alleen niet meer kunt redden, zoek je op je computer naar de stichting SPTO Vechtdal, waar ze zeker een antwoord weten op je hulpvraag.

Dorothee Kostwinder.