Ondersteuning

Wij bieden u ondersteuning in de laatste fase van uw leven, als u niet thuis kunt blijven zonder aanvullende ondersteuning. Natuurlijk zijn wij er ook voor uw naasten.

Hoe helpen wij?
Wij werken met speciaal opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn er om u te ondersteunen bij de zorg voor uzelf, en/of zijn behulpzaam bij het zorgen voor uw zieke partner, kind, familielid of vriend(in). Dat gebeurt door, in overleg met u, een aantal taken over te nemen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Na de aanvraag volgt een kennismakingsbezoek door de coördinator van onze stichting. Zij overlegt met u, uw familie en overige hulpverleners welke aanvullende hulp gewenst is en geboden kan worden. Het gaat vooral om de ondersteuning van het gezin en aandacht en 'er zijn'. Wij bieden zowel overdag als 's nachts hulp aan.

Praktisch betekent dit bijvoorbeeld:
* hulp bij lichte lichamelijke verzorging, zoals ondersteunen bij het eten en drinken;
* het begeleiden van en naar het toilet;
* het doen van kleine hand- en spandiensten;
* het geven van emotionele steun;
* het bijstaan van de mantelzorgers;
* mantelzorgers gelegenheid bieden weg te gaan voor een boodschap of rust te nemen;
* het signaleren van veranderingen.

Wanneer kunt u hulp aanvragen?
U kunt hulp vragen als:
* u ongeneeslijk ziek bent, en thuis of in een voor u gewenste omgeving,  wilt sterven, maar niet alleen afhankelijk wilt zijn van mantelzorgers;
* uw partner of naaste ongeneeslijk ziek is en thuis, of andere gewenste omgeving, wil sterven;
* uzelf en de eventuele andere mantelzorgers overbelast raken of ondersteuning kunnen gebruiken;
* er weinig mantelzorgers in de omgeving zijn;
* u de zieke niet meer alleen kunt laten.


Wie kan er hulp aanvragen?
Iedereen kan hulp aanvragen: uzelf, uw familie, uw huisarts, thuiszorg of andere betrokkenen.

Hoe kunt u hulp aanvragen?
De inzet van een vrijwilliger kan binnen 48 uur gerealiseerd worden. Voor het aanvragen van hulp zijn wij te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt een e-mail sturen naar coordinator@sptovechtdal.nl. Daarnaast kunt u bellen via 06-51939573.

Voor het aanvragen van hulp heeft u geen verwijzing of indicatie nodig.

Wat zijn de kosten?
Aan de hulp zijn voor u geen kosten verbonden.