Stichting

De Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal (SPTO Vechtdal) is opgericht op 14 december 1989.

Op 19 november 2015 zijn de statuten aangepast waarbij de naam St. Terminale Thuiszorg Ommen is gewijzigd in Stichting Palliatieve Onderstersteuning Vechtdal. (SPTO Vechtdal)

Door alle veranderingen in het maatschappelijke domein was er behoefte aan nieuwe duidelijkheid en beleid,  en is ruimte gemaakt in de doelstelling en het werkgebied van de stichting.