Vrijwilligers

Onze stichting werkt met zeer betrokken vrijwilligers. Zij kiezen heel bewust voor deze kortdurende, intensieve ondersteuning en zijn gemotiveerd om mensen in de laatste levensfase en hun naasten bij te staan.

Voordat onze vrijwilligers in palliatieve terminale situaties worden ingezet, worden zij zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. De ondersteuning van vrijwilligers is onbetaald, maar niet vrijblijvend. De vrijwilligers zijn aanvullend op de professionele zorg. 

Wat vragen wij van een vrijwilliger?
Het werk vraagt veel inzet, een grote betrokkenheid en een evenwichtige persoonlijkheid.
Concreet betekent dit:
* kunnen omgaan met verdriet, pijn en lijden van anderen;
* een respectvolle houding hebben ten aanzien van levensovertuigingen;
* bereid zijn om naast overdag ook ’s nachts te waken;
* kunnen omgaan met eigen emoties die in deze situaties naar boven kunnen komen;
* kunnen relativeren en initiatief nemen;
* tenminste 8 uur per week beschikbaar zijn.

Wat bieden wij een vrijwilliger?
Iedere hulpvraag en iedere situatie is uniek, een vrijwilliger kan veel voor mensen betekenen. Werken als vrijwilliger bij palliatief terminale zieken in de thuissituatie, vraagt om vaardigheden en kwaliteiten om dit goed te kunnen. Vrijwilligers krijgen een basistraining om hierin te leren en te ontwikkelen. Daarnaast zijn er regelmatig themabijeenkomsten die verdieping geven aan het werk, met ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen. De vrijwilligers worden intensief begeleid door de coördinator.

Vrijwilliger worden?
De ondersteuning aan mensen die een moeilijke tijd doormaken is van onschatbare waarde. Gewoon ‘er zijn’ kan mantelzorgers, ongeneeslijke en terminaal zieken het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Hoe meer vrijwilligers zich bij ons aanmelden, hoe meer mensen we kunnen helpen! Heeft u belangstelling? We vertellen u graag meer over ons werk. Neem contact op met onze coördinator door een mail te sturen naar coordinator@sptovechtdal.nl.

 

In onderstaande filmpje is een vrijwilliger aan het woord m.b.t. SPTO Vechtdal.

Henk Veurink, camera  -  Louis Schippers, camera en montage  -  Roos ter Beek, script en regie