Wat doen wij?

Wij bieden mensen samen met hun naasten ondersteuning om de laatste fase van hun leven thuis te kunnen doorbrengen.

Wij vinden het belangrijk dat mensen samen met hun naasten de laatste fase van hun leven thuis kunnen doorbrengen. Om dit mogelijk te maken kunnen wij ondersteunen. Het verlenen van hulp thuis, gebeurt door middel van ondersteuning en 'nabij zijn' van zieken en hun naasten in de laatste levensfase, binnen de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen. Onze vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend. Als er professionele hulp van bijvoorbeeld de huisarts en thuiszorg aanwezig is, blijft dat gewoon doorgaan. Onze vrijwilligers kunnen overdag aanwezig zijn, maar ook ’s nachts. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging van de ongeneeslijk zieke, zolang dit geen medische of verpleegkundige handelingen betreft, en bieden een luisterend oor en een wakend oog door er gewoon ‘te zijn’. 

Ondersteuning kan worden ingezet om uw naasten even op adem te laten komen, of om u gelegenheid te geven aandacht te besteden aan andere zaken die voor u van belang zijn. U heeft daarbij de gelegenheid om iets te doen met een buitenstaander en eventueel te praten over aspecten die voor naasten soms best lastig zijn.

Wat zijn onze taken? 
Bij palliatieve en terminale en ondersteuning is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het gaat bij ons niet om medische zorg, maar het gaat om 'er zijn' wanneer nodig. In deze fase bieden wij emotionele ondersteuning voor u en uw naasten. Daarnaast is er algmene aandacht voor lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten. Indien gewenst is er na het overlijden voor de naasten een nazorggesprek.

Wij zien het als onze taak om mensen in de laatste levensfase bij te staan met aandacht en ‘er zijn’. De ondersteuning wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dat elk mens dus anders met de dood om zal gaan. Ondersteuning door vrijwilligers kan hierbij aanvullend zijn.

Naast emotionele ondersteuning van de palliatief terminale zieke en zijn naasten, zullen vrijwilligers ook de nodige praktische taken uitvoeren. Daarbij kunnen zij de mantelzorgers stimuleren om betrokken te blijven bij de zorgverlening en het proces van sterven. Door de inzet van vrijwilligers, krijgen mantelzorgers vaak weer nieuwe moed en energie waarmee hun draagkracht wordt versterkt.

In onderstaande 3 filmpjes zijn verwanten, professionals en een vrijwilliger aan het woord m.b.t. SPTO Vechtdal.

Henk Veurink, camera  -  Louis Schippers, camera en montage  -  Roos ter Beek, script en regie