Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal. Wij bieden ondersteuning in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen.

Als stichting bieden wij ondersteuning aan ongeneeslijk (palliatief, terminaal) zieken in het Vechtdal en hun naasten, om als daar behoefte aan is, het thuis sterven mogelijk te maken. Hierin staat de kwaliteit van leven voorop. Mensen bepalen zelf waar voor hen dit ‘thuis’ is en met wie,  en hoe zij het proces van de laatste levensfase willen aangaan. Zo willen wij u en uw naasten zo goed mogelijk helpen, met vertrouwde gezichten in een veilige omgeving. De inzet van ondersteuning is altijd volgend op het ziekteproces en keuzes van de zieke zelf en hun naasten. Vechtdal breed zoeken wij hierin steeds naar passende samenwerkingsvormen en oplossingen. Hospice Groep VechtZathe en het Vechtgenotenhuis (inloophuis voor kankerpatiënten) zijn daarin belangrijke samenwerkingspartners in het Vechtdal.

Ons logo
Het logo van SPTO Vechtdal bestaat uit een hart, gevormd door de cliënt, de mantelzorger en de vrijwilliger. Samen vormen zij een hart, wat symbool staat voor het samenwerken aan een mooie en warme periode van afscheid nemen.